Rada

Iwanow

Prof. Nikołaj Iwanow

Przewodniczący

Historyk. W czasach sowieckich był dysydentem. Był członkiem grupy rosyjskich młodych socjalistów, którzy w 1980 roku z jego inicjatywy skierowali odezwę do I Zjazdu ?Solidarności?. Był nękany przez KGB. W 1984 roku zamieszkał w Polsce, współpracował z ?Solidarnością Walczącą? i Radiem Wolna Europa. Jest pracownikiem Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bada Operację Polską NKWD i losy Polaków w Związku Sowieckim. Jest autorem szeregu książek. M.in. ?Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939?, ?Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939?, ?Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy?, ?Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina?, ?Operacja polska? 1937?1938?.

dzwonkowski

Ks. Prof. Roman Dzwonkowski

Pallotyn, historyk, nauczyciel. Jest wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Współpracuje z mediami katolickimi, m.in. ?Radiem Maryja?. Jest niestrudzonym badaczem martyrologii Polaków w Związku Sowieckim ze szczególnym uwzględnieniem bolszewickich represji wobec Kościoła katolickiego i duchowieństwa. Napisał wiele książek, m.in. ?Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii? , ?Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988?, ?Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium.,Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917- 1991. Kronika? , ?Głód i represje wobec Polaków na Ukrainie 1932-47?.

Cenckiewicz

Prof. Sławomir Cenckiewicz

Historyk, publicysta. W latach 80. członek Federacji Młodzieży Walczącej. Były pracownik IPN i były przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, Wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i sprawuje funkcje Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Reformy Archiwów Wojskowych oraz pełniącego obowiązki dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. Jest publicystą tygodnika ?Do Rzeczy? i miesięcznika ?Historia Do Rzeczy?. Napisał kilkanaście książek, m.in. ?Oczami bezpieki?, ?SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii?, ?Anna Solidarność?, ?Długie ramię Moskwy?, ?Atomowy szpieg?.

siemaszko

Ewa Siemaszko

Badaczka martyrologii Polaków na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Autorka (wraz z ojcem Władysławem Siemaszko) fundamentalnej pracy ?Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. T. 1 i 2?. Była współautorką wystawy „Zbrodnie NKWD na Kresach Wschodnich II RP: czerwiec-lipiec 1941”, pod jej redakcją ukazał się album ?Wołyń naszych przodków?.

Tomasz-sommer

Tomasz Sommer

Historyk, dziennikarz. Redaktor Naczelny tygodnika ?Najwyższy Czas!? i wiceprezes Instytutu Globalizacji. Sprawuje funkcję Research Fellow w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Jest badaczem operacji Polskiej NKWD. Wydał trzy poświęcone jej książki: ?Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim – dokumenty z centrali?, ?Dzieci operacji polskiej mówią. 45 relacji świadków sowieckiego ludobójstwa z lat 1937?1938? i ?Operacja antypolska NKWD 1937-1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim?.

BOLECKI

prof. Włodzimierz Bolecki

Historyk literatury. Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wykładał na wielu uczelniach w Polsce i zagranicą. Związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Laureat wielu prestiżowych nagród i autor scenariuszy filmowych. W drugim obiegu używał pseudonimu Jerzy Malewski. Napisał wiele książek, między innymi: ?Widziałem wolność w Warszawie?, ?Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu)?, ?Wyrok na Józefa Mackiewicza?, ?Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?, ?Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim)?.

NikitaPietrov

dr. Nikita Pietrow

Historyk. Wiceprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał„. Napisał szereg nowatorskich artykułów i książek o sowieckich zbrodniach na Polakach. Między innymi o Operacji Polskiej NKWD i Katyniu. Część z nich ukazała się w Polsce: ?Psy Stalina?, ?Stalinowski kat Polski. Sierow?, ?Poczet katów katyńskich?, ?Nowy ład Stalina?, ?Według scenariusza Stalina?. Dr Pietrow ujawnił kluczowy dokument dotyczący Obławy Augustowskiej. Jest kawalerem Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.