Książki

Mikołaj Iwanow

Nikołaj Iwanow
Pierwszy naród ukarany
PWN 1991
Pionierska praca. Znakomity rosyjski historyk, opierając się na nieznanych wcześniej źródłach, jako pierwszy opisał Operację Polską NKWD 1937?1938. Przedstawił mechanizm zbrodni, katów i ich ofiary. Wykazał, że Polacy byli narodem, na który w trakcie wielkiego terroru spadły największe represje.

opap

Tomasz Sommer
Operacja Anty-Polska NKWD
Biblioteka Wolności 2014
Nowatorska monografia ludobójstwa dokonanego na Polakach w Związku Sowieckim. Jej autor, Tomasz Sommer dotarł do unikalnych materiałów archiwalnych znajdujących się za naszą obecną wschodnią granicą. Zrekonstruował proces, który doprowadził do rzezi Polaków i ukazał zbrodnię w nowym świetle. Wstrząsająca książka!

Iwanow_zapomniane-ludobojstwo

Nikołaj Iwanow
Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja polska? 1937?1938
ZNAK 2014
Profesor Iwanow w swojej ostatniej książce pokazuje, że bolszewicy – jak się to wydaje wielu ludziom ? wcale nie zaczęli mordować Polaków 17 września 1939. Wcześniej straszliwe represje spadły na naszych rodaków mieszkających w Związku Sowieckim. NKWD mordowała wszystkich: kołchoźników, robotników, księży, inteligencję, a nawet działaczy komunistycznych. By zostać straconym wystarczyło mieć nazwisko kończące się na -wicz lub -ski.

rozstrzelac-polakow-czyli-tajny-rozkaz-00485

Tomasz Sommer
Rozstrzelać Polaków
Biblioteka Wolności 2010
Znany publicysta opublikował kluczowe dokumenty z moskiewskiej centrali dotyczące ludobójstwa dokonanego na Polakach ? rozkaz operacyjny 00485 Jeżowa i inne dowody zbrodni. Dzięki Sommerowi dowiedzieliśmy się, że operacja polska była kierowana bezpośrednio przez Stalina, który zachęcał czekistów do wzmożenia działań wymierzonych w ?polskie plugastwo”.

wtop

Wielki terror: operacja polska 1937?1938
IPN 2010
Obszerny zbiór dokumentów NKWD ukraińskiej republiki sowieckiej, które zostały odtajnione decyzją prezydenta Wiktora Juszczenki. Odsłaniają kulisy straszliwej zbrodni. W zbiorze znalazły się akty oskarżenia, protokoły przesłuchań i zeznania samych oprawców. Wstrząsająca lektura. Czy doczekamy się, że również Rosja i Białoruś przekażą Polsce analogiczne dokumenty?

tragedials

Wasyl Haniewicz
Tragedia syberyjskiego Białegostoku
Bernardinum, Pelplin 2008
Spojrzenie na ludobójstwo Polaków przez pryzmat małej społeczności. Białystok był wioską założoną na dalekiej Syberii przez uchodźców z Polski na przełomie XIX i XX wieku. Kres miejscowości nastąpił właśnie podczas operacji NKWD wymierzonej w Polaków. Mieszkańcy Białegostoku zostali uznani za ?polskich szpiegów” i spadły na nich brutalne represje. Niemal wszystkich mężczyzn rozstrzelano.

losy

Roman Dzwonkowski SAC
Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917?1939
Towarzystwo Naukowe KUL 1998
Grupą, która została doszczętnie wymordowana przez NKWD, byli katoliccy duchowni. To właśnie oni w oczach bolszewickich oprawców byli najbardziej niebezpieczni. Duchowni zostali rozstrzelani, zamęczeni w łagrach, a w najlepszym przypadku wymienieni na aresztowanych w Polsce agentów sowieckich. Z kilkuset księży, którzy znajdowali się na terenie Bolszewii w 1917 roku, przetrwało kilku.

Dzieci Operacji Polskiej Mówią

Tomasz Sommer
Dzieci Operacji Polskiej Mówią
Biblioteka Wolności 2013
Mrożące krew w żyłach relacje Polaków, którzy w latach 1937 ? 1938 byli dziećmi i przetrwali ludobójstwo. Ich rodzice zostali wymordowani w ramach Operacji Polskiej NKWD, a one trafiły do sierocińców lub dalszej rodziny. Przez ponad pół wieku ludzie ci nie mogli mówić o swoich tragicznych doświadczeniach. Operacja Polska NKWD była bowiem w Związku Sowieckim tematem tabu.

wolyn

Marek A. Koprowski
Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie cz. 1-2
Znakomity znawca ziem wschodnich Rzeczypospolitej dotarł do świadków sowieckiego ludobójstwa na tej części Wołynia, która po Traktacie Ryskim dostała się pod okupację Związku Sowieckiego. Miejmy nadzieję, że podobne książki powstaną o mordach na Polakach dokonanych na Białorusi, wschodniej Ukrainie, Syberii, w Leningradzie i Moskwie.