Nasze cele

Fundacja Rodacy 37

Pomnik

Fundacja Rodacy ?37 podejmuje działania na rzecz postawienia w centralnym miejscu Warszawy okazałego pomnika upamiętniającego ponad 200 tysięcy Polaków zamordowanych w ramach Operacji Polskiej NKWD. Pomnik ten powinien stać się kluczowym miejscem pamięci o polskich ofiarach Związku Sowieckiego zgładzonych w dwudziestoleciu międzywojennym. 11 sierpnia ? w każdą kolejną rocznicę wydania ludobójczego rozkazu 00485 ? pod pomnikiem powinny odbywać się uroczystości z udziałem najwyższych dostojników państwowych.

Rok pamięci o ofiarach

Fundacja Rodacy ?37 stara się skłonić władze Rzeczypospolitej do ogłoszenia roku 2017 ?Rokiem pamięci o ludobójstwie na Polakach na dalszych Kresach?. Jego elementem byłaby specjalna sesja parlamentu z minutą ciszy i ogłoszeniem uchwały upamiętniającej ofiary Operacji Polskiej NKWD z lat 1937 – 1938 . W ramach rocznicowych obchodów powinna się odbyć międzynarodowa konferencja naukowa na temat ludobójstwa dokonanego na Polakach w Związku Sowieckim oraz szeroka kampania informacyjna (filmy, audycje radiowe, wystawa).

Cmentarze

Fundacja Rodacy ?37 działa na rzecz podjęcia poszukiwań masowych grobów ofiar Operacji Polskiej na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów uciemiężonych niegdyś przez Związek Sowiecki. Ofiarom tym należy się bowiem godny pochówek. Bezimienne mogiły powinny zostać uporządkowane i zamienione w cmentarze. Każde z miejsc, w którym spoczywają szczątki zamordowanych Polaków, powinno zostać oznaczone pomnikiem.

Podręczniki

Fundacja Rodacy ?37 stara się wpłynąć na władze państwowe aby w podręcznikach szkolnych znalazły się obszerne rozdziały dotyczące Operacji Polskiej NKWD i innych zbrodni popełnionych na Polakach w Związku Sowieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiedza na temat tego ludobójstwa powinna bowiem stać się elementem powszechnej wiedzy i tożsamości historycznej narodu polskiego.

Filmy

Fundacja Rodacy ?37 podejmuje działania na rzecz produkcji filmu fabularnego, serialu fabularnego i filmów dokumentalnych, których tematem będzie Operacja Polska NKWD. Kultura masowa ? która najmocniej wpływa na masową wyobraźnię i kształtuje wiedzę społeczeństwa ? do tej pory niestety ignorowała pierwsze ludobójstwo dokonane na narodzie polskim.

Komórka badawcza

Fundacja Rodacy ?37 stara się przekonać władze Rzeczypospolitej o konieczności powołania do życia specjalnej komórki badawczej zajmującej się Operacją Polską NKWD. Komórka ta powinna zostać stworzona przy jednej z państwowych placówek naukowych lub edukacyjnych. Jej celem byłoby dokładne zbadanie przyczyn, przebiegu i konsekwencji Operacji Polskiej oraz zidentyfikowanie jej ofiar. Efektem prac powinny być książki i artykuły popularno-naukowe i naukowe, a także wystawy i konferencje poświęcone gehennie Polaków w Związku Sowieckim.

Archiwum

Fundacja Rodacy ?37 stworzy archiwum Operacji Polskiej NKWD, w którym gromadzić będzie dokumenty i relacje dotyczące tego ludobójstwa. Archiwum to zostanie przekazane wyżej wymienionej placówce naukowej w momencie jej powstania.