wspomoz
Categories: Fundacja

Zginęli bo byli Polakami

W latach 1937 ? 1938 w Związku Sowieckim doszło do pierwszego ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim. W ramach Operacji Polskiej NKWD bolszewicy zgładzili ponad 200 tysięcy naszych rodaków.
Kolejne dziesiątki tysięcy uwięzili lub deportowali. Polacy byli rozstrzeliwani, topieni, katowani na śmierć kijami. Głodzono ich, poddawano bestialskim torturom, zakopywano żywcem.

Wystarczyło mieć nazwisko kończące się na ?-wicz? lub ?-ski? aby zostać zamordowanym. Jedyną zbrodnią ofiar Operacji Polskiej NKWD była ich narodowość. Ludzie ci zginęli dlatego, że byli Polakami.

Mimo szokującej skali tej akcji eksterminacyjnej – ofiar było dziesięć razy więcej niż w przypadku operacji katyńskiej – większość Polaków nie ma o niej pojęcia. Martyrologia naszych rodaków w Związku Sowieckim znajduje się poza nawiasem polskiej pamięci historycznej.
Jest to sytuacja kuriozalna.

Fundacja Rodacy ?37 powstała po to by ją zmienić.

Walczymy o:

  • Pomnik upamiętniający Ofiary Operacji Polskiej NKWD
  • Ustanowienie roku 2017 ?Rokiem pamięci o ludobójstwie na Polakach na dalszych Kresach?
  • Stworzenie komórki badawczej zajmującej się badaniem Operacji
  • Odnalezienie i uporządkowanie cmentarzy, na których spoczywają szczątki ofiar Operacji
  • Wprowadzenie do podręczników historii obszernego rozdziału na temat Operacji
  • Nakręcenie filmów dokumentalnych i fabularnych poświęconych Operacji
  • Zorganizowanie wystaw i wydanie książek oraz albumów poświęconych Operacji
  • Stworzenie archiwum, w którym gromadzone będą relacje i dokumenty dotyczące ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim

Pamięć o ofiarach Operacji Polskiej NKWD nie może zginąć!

Zarząd i Rada
Fundacji Rodacy ?37