losy

Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917?1939

Roman Dzwonkowski SAC
Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917?1939
Towarzystwo Naukowe KUL 1998
Grupą, która została doszczętnie wymordowana przez NKWD, byli katoliccy duchowni. To właśnie oni w oczach bolszewickich oprawców byli najbardziej niebezpieczni. Duchowni zostali rozstrzelani, zamęczeni w łagrach, a w najlepszym przypadku wymienieni na aresztowanych w Polsce agentów sowieckich. Z kilkuset księży, którzy znajdowali się na terenie Bolszewii w 1917 roku, przetrwało kilku.

 

About Redaktor