wtop

Wielki terror: operacja polska 1937?1938

Wielki terror: operacja polska 1937?1938
IPN 2010
Obszerny zbiór dokumentów NKWD ukraińskiej republiki sowieckiej, które zostały odtajnione decyzją prezydenta Wiktora Juszczenki. Odsłaniają kulisy straszliwej zbrodni. W zbiorze znalazły się akty oskarżenia, protokoły przesłuchań i zeznania samych oprawców. Wstrząsająca lektura. Czy doczekamy się, że również Rosja i Białoruś przekażą Polsce analogiczne dokumenty?

About Redaktor